Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3114
Title: नेपालद्वारा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा जलवायु वित्त
Authors: Bhattarai, Pradeep
Singh, Prabin Man
Keywords: Finance
Climate Change
Issue Date: Aug-2018
Publisher: प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर
Abstract: नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी हुँदै देखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताले देशको विकास कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । हालैका वर्षहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण संबन्धि परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि जलवायु वित्त प्राप्त गर्दै आएको छ । यो संक्षिप्त समीक्षा पत्र नेपालद्वारा प्राप्त कुल अन्तर्र्रािष्ट्रय सहायता, जलवायु वित्तका साथै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त सहयोग विवरणको चित्रात्मक प्रस्तुति गर्ने एउटा प्रयास हो । यहाँ प्रस्तुत तथ्याङ्कहरु इभ्ऋम् ऋच्क् मबतबदबकभज्ञ, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन पोर्टल र नेपालको राष्ट्रिय बजेट बाट उध्द्धित गरिएको हो ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3114
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
internationalfund.JPG101.66 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.