Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3106
Title: Matja e Aftësisë Ripërtëritëse për Komunitetet (FRMC)
Other Titles: The Flood Resilience Measurement for Communities (FRMC)
Authors: Zurich Flood Resilience Alliance
Keywords: Flood Control::Flood resilience measurement communities (FRMC)
Issue Date: 2019
Publisher: ZFRA
Abstract: Ky dokument jep detaje mbi strukturën konceptuale rreth Matjes së Aftësisë Ripërtëritëse në Përmbytje për Komunitetet (FRMC) dhe shpjegon se si zbatohet praktikisht, duke përfshirë edhe programin e përdorur. Mbi 110 komunitete në nëntë vende morën pjesë në hartimin e FRMC në fazën e parë pesëvjeçare të Aleancës së Zyrihut për Aftësinë Ripërtëritëse për përmbytjet. Aleanca mblodhi mbi 1.25 milionë pika të dhënash, të cilat i ka përdorur për të përmirësuar dhe avancuar FRMC më tej, duke e rafinuar si strukturën ashtu edhe aplikacionin për qasje më të lehtë në përdorim. Si aleancë ne mund të ftojmë të tjerët të përdorin FRMC: pra nëse komuniteti juaj ka nevojë të masë aftësinë ripërtëritëse në përmbytje shikoni çfarë ofron FRMC ose mund të na kontaktoni ne për më shumë informacion. info@floodresilience.net
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3106
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1000-PA-ZFRA-Albanian-V2c-WEB.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.