Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3095
Title: समुदायका लागि बाढी उत्थानशीलता मापन (एफ.आर.एम.सी)
Other Titles: The Flood Resilience Measurement for Communities (FRMC)
Authors: Zurich Flood Resilience Alliance
Keywords: Flood Control::Flood resilience measurement communities (FRMC)
Issue Date: 2019
Publisher: ZFRA
Abstract: यस दस्तावेजले समुदायका लागि बाढी उत्थानशीलता मापन (एफ.आर.एम.सी) को अवधारणा र ढाँचा बारे जानकारी प्रदान गर्दछ साथै प्रयोग गरिने सफ्टवेयर र यसको व्यावहारिक प्रयोग बारे स्पष्ट पार्दछ । जुरिच बिमा समूहले आरम्भ गरेको विश्वव्यापी बाढी उत्थानशीलता कार्यक्रमको प्रथम पञ्च वर्षीय चरणमा एफ.आर.एम.सी नौ देशका ११० भन्दा बढी समुदायहरुले लागू गरेका थिए । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा संकलन गरिएका १२ लाख ५० हजार भन्दा बढी डाटा पोइन्टहरुले एफ.आर.एम.सी को ढाँचा र उपकरण दुबैलाइ सुधार गर्न र यसको प्रयोगलाई थप सहज बनाउन मद्धत पुग्यो । यस विश्वव्यापी सहकार्य मार्फत हामी अहिले अन्यलाई पनि एफ.आर.एम.सी प्रयोग गर्न आमन्त्रण गर्न सक्छौं; त्यसैले यदि तपाईंको समुदायमा बाढी उत्थानशीलता मापन गर्न आवाश्यक छ भने एफ. आर.एम.सी ले प्रदान गर्न सक्ने सेवा र सुचना बारे थाहा पाइराख्नुहोस् वा थप जानकारीको लागि तपाई हामीलाई info@floodresilience.net सम्पर्कगर्न सक्नुहुन्छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3095
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1027-PA-ZFRP-AdHoc-NEP-V1a-WEB.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.