Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3007
Title: जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७५, रसुवा
Other Titles: District Disaster Preparedness and Response Plan (DPRP)-2018, Rasuwa
Keywords: Preparedness
Disaster risk reduction plan
Issue Date: Nov-2018
Publisher: जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, रसुवा
Abstract: रसुवा जिल्ला विपद् जोखिमका दृष्टिकोणमा अत्यन्तै संवेदनशिल जिल्लाको रुपमा रहेको छ । विपद् जोखिमको नक्सांकनमा रसुवा जिल्ला बहुप्रकोप जोखिमयुक्त रहेको छ । मुख्यतः पहिरो, बाढी, आगालागी, हिमपात, भुकम्प, वन्यजन्तु आक्रमण लगायत यस जिल्लाका विपद् जोखिमहरु रहेका छन् । भिरालो जमिन, बलौटे माटो, वन जंगलको विनास, खोरिया फडानी, अवैज्ञानिक भू उपयोग, कमजोर भौगोलिक वनावट, अवैज्ञानिक सडक सञ्जालीकरण लगायतका प्राकृतिक तथा मानवीय कारण विपद्जोखिमहरु वढ्दै गएको पाइन्छ । जिल्लामा विद्यमान र सम्भावित जोखिमहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी स्थानीयतह,सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवम् निजी क्षेत्रहरू बाट विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका सम्बन्धमा पृष्ठपोषण संकलन गरी जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७५ तयार गरिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3007
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rasuwa.PNG399.94 kBimage/pngThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.