Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2743
Title: ब्लु पेनिक खेती प्रविधि
Keywords: Flood Control-Adaptation, अनुकुलन, adaptación
Flood Control-Livelihoods, जीविकाहरु , Medios de vida
Issue Date: 2018
Publisher: Practical Action, Nepal
Abstract: ब्लु पेनिकलाई जाएन्ट पेनिक पनि भनिन्छ । यो झट्ट हेर्दा नेपियर जस्तै देखिन्छ तथा नेपियर खेती गर्न सकिने स्थानमा यसको खेती सजिलैसँग गर्न सकिन्छ । यस ज्ञान सामग्रिमा ब्लु पेनिक खेती प्रविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2743
Appears in Collections:Food Security and Agriculture
Food
Natural Environment

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blue Panic done.pdf.jpg7.96 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons