Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2738
Title: मेन्डोला खेती प्रविधि
Keywords: Flood Control-Adaptation, अनुकुलन, adaptación
Flood Control-Livelihoods, जीविकाहरु , Medios de vida
Issue Date: 2018
Publisher: Practical Action, Nepal
Abstract: मेन्डोला बुट्यान किसिमको घाँसेबाली हो । यसको बोट करिब ५ मिटरसम्म अग्लो हुन्छ । यसको प्रयोग कृषिवन प्रणाली अन्तरगत घाँस, दाउरा तथा कफी, चियाको बगानमा छहारीको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ ।यस ज्ञान सामग्रिमा मेन्डोला खेती प्रविधि बारेमा समावेश गरिएको छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2738
Appears in Collections:Food Security and Agriculture
Food
Natural Environment

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
मेन्डोला (Mendola) खेती प्रविधि.pdf.jpg7.43 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons