Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2737
Title: राइ घाँस खेती प्रविधि
Keywords: Flood Control-Adaptation, अनुकुलन, adaptación
Flood Control-Livelihoods, जीविकाहरु , Medios de vida
Issue Date: 2018
Publisher: Practical Action, Nepal
Abstract: राइ घाँस (Lolium perenne L.) शीतोष्ण जलवायुमा हुने महत्वपूर्ण तथा चरनका लागि अत्यन्त उपयूक्त घााँसेबाली हो । यसलाई ठुटै हुनेगरी चराएमा पनि पलाएर आउँछ ।यस घााँसको जरा निकै गहिरिएर जानेर केही छाँयादार ठाउँमा पनि राम्ररी फस्टाउने भएकोले सामुदायीक वन तथा भूसंरक्षणको लागि समेत उपयुक्त हुन्छ।यस ज्ञान सामग्रिमा राइ घाँस खेती प्रविधि बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2737
Appears in Collections:Food Security and Agriculture
Food
Natural Environment

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
राइ घाँस (Rye grass) खेती प्रविधि.pdf.jpg7.04 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons