Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2736
Title: हे बनाउनका निम्ति लुसर्नन अल्फाल्फा घाँस खेती प्रविधि
Keywords: Flood Control-Livelihoods, जीविकाहरु , Medios de vida
Flood Control-Adaptation, अनुकुलन, adaptación
Issue Date: 2018
Publisher: Practical Action, Nepal
Abstract: अल्फा अल्फा वा लसुर्न ( Medicago sativa L) एउटा महत्वपुर्ण घाँस बाली हो । यसलाई घााँसको रानी पनि भनिन्छ। यसको जरा गहिरो जाने हुनाले सुख्खा तथा सिचाँइको सुबिधा भएको स्थानमा पनि खेती गर्ने गरिन्छ । हे तथा साइलेज बनाउन उपयुक्त र पोषिलो हुनुको साथै ३–४ वर्षसम्म लगातार उत्पादन दिने र पशहुरुलाई स्वादिलो पनि हुने भएकाले यसको महत्व बढी छ । यस ज्ञान सामग्रिमा हे बनाउनका निम्ति लुसर्नन अल्फाल्फा घाँस खेती प्रविधि बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2736
Appears in Collections:Food Security and Agriculture
Food
Natural EnvironmentThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons