Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2629
Title: विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाः २०१७ -२०३०
Keywords: विपद्
जोखिम न्यूनीकरण
जोखिम
Disaster
Risk
Risk Reduction
Issue Date: 2017
Publisher: Government of Nepal
Abstract: विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाइ कार्यढाँचा २०१५‍‍-२०३० एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शन गर्ने विश्वब्यापी दस्तावेज हो भने विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २००९ प्रमुख राष्ट्रिय मार्गदर्शन हो । सो को कार्यान्वयनबाट सिकेका कुराहरु र पहिचान गरिएका कमी कमजोरीहरु, सन् २०१५ को भूकम्प, सन् २०१४ र २०१७ को बाढी र हालैका अन्य विपद्हरुबाट सिकेका पाठहरु हाम्रा लागि व्यवहारिक मार्गदर्शन हुन् । यी विषयहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई तयार गरिएको यो रणनीतिक कार्ययोजना सन्२०१७ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई लक्षित गरी तयार गरिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2629
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bipat jokhim nyunikaran rastriya rananitik karyayojana.JPG23.22 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons