Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-12-01T06:25:42Z-
dc.date.available2017-12-01T06:25:42Z-
dc.date.issued2014-04-
dc.identifier.urihttp://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2589-
dc.description.abstractनेपालमा विपद व्यवस्थापनको लागि दैवीप्रकोप (उद्घार) ऐन, २०३९ नै मुख्य कानूनी प्रावधान हो। मुलुकमा सो ऐन अनुसार विपद प्रतिकार्यको क्रियाकलापहरू भइरहेको अवस्था छ । हालका वर्षहरूमा विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीति, मापदण्ड, मार्गदर्शन, निर्देशिकाहरू नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यी कानूनी दस्ताबेजहरू विपद व्यवस्थापनका सबै चक्रहरूका सबै क्रियाकलापहरु सञ्चालन तथा समन्वयका लागि उपयोगी सिद्घ भएका छन्। यसका अतिरिक्त देशका अन्य कतिपय ऐन, नियम नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डहरूका कतिपय कानूनीप्रावधानहरू विपद व्यवस्थापनसँग कुनै न कुनै रूपले सम्बन्धित छन्। दिग्दर्शनमा सङ्कलित यि सामग्रीहरु कुनै कानूनी पद सोपानमा आधारीत नगरी विषयसँगको सान्दर्भिकतामा राखिएका हुन्। विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था, पेसाकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूलाई छरिएर रहेका कानूनी सामग्रीहरूले केही असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको पाइन्छ । विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धि कानूनी दस्तावेजहरु कतिपय सरोकारबालाहरूलाई समेत यथेष्ठ जानकारी नभएको अवस्थामा विपद व्यवस्थापनका चक्रहरूसँग सम्बन्धी कानूनी सामग्रीहरू सकंलन गरी विपद व्यवस्थापन दिग्दर्शनको आवश्यकता महशुस गरी यो दिग्दर्शन तयार गरिएको हो। यस दिग्दर्शनले विपद व्यवस्थापनका कानूनी पाटाहरूको जानकारी सम्पूर्ण सरोकारबालाहरूलाई एकै झलकमा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले दिग्दर्शनमा समय सापेक्ष परिर्माजन गर्न समेत मद्यत गर्नेछ ।en
dc.description.abstractनेपालमा विपद व्यवस्थापनको लागि दैवीप्रकोप (उद्घार) ऐन, २०३९ नै मुख्य कानूनी प्रावधान हो। मुलुकमा सो ऐन अनुसार विपद प्रतिकार्यको क्रियाकलापहरू भइरहेको अवस्था छ । हालका वर्षहरूमा विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीति, मापदण्ड, मार्गदर्शन, निर्देशिकाहरू नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यी कानूनी दस्ताबेजहरू विपद व्यवस्थापनका सबै चक्रहरूका सबै क्रियाकलापहरु सञ्चालन तथा समन्वयका लागि उपयोगी सिद्घ भएका छन्। यसका अतिरिक्त देशका अन्य कतिपय ऐन, नियम नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डहरूका कतिपय कानूनीप्रावधानहरू विपद व्यवस्थापनसँग कुनै न कुनै रूपले सम्बन्धित छन्। दिग्दर्शनमा सङ्कलित यि सामग्रीहरु कुनै कानूनी पद सोपानमा आधारीत नगरी विषयसँगको सान्दर्भिकतामा राखिएका हुन्। विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था, पेसाकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूलाई छरिएर रहेका कानूनी सामग्रीहरूले केही असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको पाइन्छ । विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धि कानूनी दस्तावेजहरु कतिपय सरोकारबालाहरूलाई समेत यथेष्ठ जानकारी नभएको अवस्थामा विपद व्यवस्थापनका चक्रहरूसँग सम्बन्धी कानूनी सामग्रीहरू सकंलन गरी विपद व्यवस्थापन दिग्दर्शनको आवश्यकता महशुस गरी यो दिग्दर्शन तयार गरिएको हो। यस दिग्दर्शनले विपद व्यवस्थापनका कानूनी पाटाहरूको जानकारी सम्पूर्ण सरोकारबालाहरूलाई एकै झलकमा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले दिग्दर्शनमा समय सापेक्ष परिर्माजन गर्न समेत मद्यत गर्नेछ ।-
dc.language.isone-
dc.publisherMinistry of Home Affairs, Ministry of Federal Affairs and Local Developmenten
dc.publisherMinistry of Home Affairs, Ministry of Federal Affairs and Local Development-
dc.subjectdisasteren
dc.subjectrisken
dc.subjectemergencyen
dc.subjectdisaster risk reductionen
dc.subjectrecoveryen
dc.subjectResponseen
dc.subjectविपद्en
dc.subjectजोखिमen
dc.subjectविपद् जोखिम न्यूनिकरणen
dc.subjectविपद् जोखिम व्यवस्थापनen
dc.titleविपद् व्यवस्थापन दिग्दर्शनen
dc.titleविपद् व्यवस्थापन दिग्दर्शन-
dc.title.alternativeBipat Byabasthapan Digdarsan-
dc.typePolicy Paper-
dc.subject.keyworddisaster-
dc.subject.keywordrisk-
dc.subject.keywordemergency-
dc.subject.keyworddisaster risk reduction-
dc.subject.keywordrecovery-
dc.subject.keywordResponse-
dc.subject.keywordविपद्-
dc.subject.keywordजोखिम-
dc.subject.keywordविपद् जोखिम न्यूनिकरण-
dc.subject.keywordविपद् जोखिम व्यवस्थापन-
dc.document.modelNatural Capital-
dc.document.modelHuman Capital-
dc.document.modelSocial Capital-
dc.document.modelPhysical Capital-
dc.document.modelFinancial Capital-
dc.regionASIAen
dc.countryNepalen
dc.external.urlhttp://drrportal.gov.np/uploads/document/5000.pdfen
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bipat byabasthapan Digdarsan.JPG30.46 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons