Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2588
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-12-01T06:10:59Z-
dc.date.available2017-12-01T06:10:59Z-
dc.date.issued2016-08-01-
dc.identifier.urihttp://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2588-
dc.description.abstractनेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, चट्याङजस्ता प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा रहेको छ । विभिन्न विपद्का कारण हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्दछ । सम्भावित विपद् र यसको जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सम्बन्धित निकायहरू र साझेदार संस्थाहरूले प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि विपद्लेखाजोखाको तयारी गर्न आवश्यक छ । दु्रत तथा बहुक्षेत्रगत लेखाजोखाको सन्दर्भमा विगतमा फरक फरक विधिहरु प्रयोग हुँदै आएकोअवस्थामा विपद्पश्चातको लेखाजोखाको प्रक्रियालाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न विपद्लेखाजोखा मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणद्वारा प्रतिकार्य तथा शीघ्र पुनर्लाभ आवश्यकताको लेखाजोखा गरी प्रभावकारी मानवीय सहायता प्रदान गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ ।en
dc.description.abstractनेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, चट्याङजस्ता प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा रहेको छ । विभिन्न विपद्का कारण हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्दछ । सम्भावित विपद् र यसको जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सम्बन्धित निकायहरू र साझेदार संस्थाहरूले प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि विपद्लेखाजोखाको तयारी गर्न आवश्यक छ । दु्रत तथा बहुक्षेत्रगत लेखाजोखाको सन्दर्भमा विगतमा फरक फरक विधिहरु प्रयोग हुँदै आएकोअवस्थामा विपद्पश्चातको लेखाजोखाको प्रक्रियालाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न विपद्लेखाजोखा मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणद्वारा प्रतिकार्य तथा शीघ्र पुनर्लाभ आवश्यकताको लेखाजोखा गरी प्रभावकारी मानवीय सहायता प्रदान गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ ।-
dc.language.isone-
dc.publisherMinistry of Home Affairsen
dc.publisherMinistry of Home Affairs-
dc.subjectdisasteren
dc.subjectrisken
dc.subjectdisaster assessmenten
dc.subjectassessmenten
dc.subjectविपद्en
dc.subjectविपद् जोखिम न्युनिकरणen
dc.subjectविपद् जोखिम व्यवस्थापनen
dc.subjectलेखाजोखाen
dc.titleविपद लेखाजोखा मार्गदर्शनen
dc.titleविपद लेखाजोखा मार्गदर्शन-
dc.title.alternativeDisaster Assessment Guidelineen
dc.title.alternativeDisaster Assessment Guideline, Bipat Lekhajokha MargaDarsan-
dc.typePolicy Paper-
dc.subject.keyworddisaster-
dc.subject.keywordrisk-
dc.subject.keyworddisaster assessment-
dc.subject.keywordassessment-
dc.subject.keywordविपद्-
dc.subject.keywordविपद् जोखिम न्युनिकरण-
dc.subject.keywordविपद् जोखिम व्यवस्थापन-
dc.subject.keywordलेखाजोखा-
dc.document.modelNatural Capital-
dc.document.modelHuman Capital-
dc.document.modelSocial Capital-
dc.document.modelPhysical Capital-
dc.document.modelFinancial Capital-
dc.regionASIAen
dc.countryNepalen
dc.external.urlhttp://drrportal.gov.np/uploads/document/239.pdfen
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disaster assessment guideline.JPG26.77 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons