Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2588
Title: विपद लेखाजोखा मार्गदर्शन
विपद लेखाजोखा मार्गदर्शन
Other Titles: Disaster Assessment Guideline
Disaster Assessment Guideline, Bipat Lekhajokha MargaDarsan
Keywords: disaster
risk
disaster assessment
assessment
विपद्
विपद् जोखिम न्युनिकरण
विपद् जोखिम व्यवस्थापन
लेखाजोखा
Issue Date: 1-Aug-2016
Publisher: Ministry of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Abstract: नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, चट्याङजस्ता प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा रहेको छ । विभिन्न विपद्का कारण हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्दछ । सम्भावित विपद् र यसको जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सम्बन्धित निकायहरू र साझेदार संस्थाहरूले प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि विपद्लेखाजोखाको तयारी गर्न आवश्यक छ । दु्रत तथा बहुक्षेत्रगत लेखाजोखाको सन्दर्भमा विगतमा फरक फरक विधिहरु प्रयोग हुँदै आएकोअवस्थामा विपद्पश्चातको लेखाजोखाको प्रक्रियालाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न विपद्लेखाजोखा मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणद्वारा प्रतिकार्य तथा शीघ्र पुनर्लाभ आवश्यकताको लेखाजोखा गरी प्रभावकारी मानवीय सहायता प्रदान गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ ।
नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, चट्याङजस्ता प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा रहेको छ । विभिन्न विपद्का कारण हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्दछ । सम्भावित विपद् र यसको जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सम्बन्धित निकायहरू र साझेदार संस्थाहरूले प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि विपद्लेखाजोखाको तयारी गर्न आवश्यक छ । दु्रत तथा बहुक्षेत्रगत लेखाजोखाको सन्दर्भमा विगतमा फरक फरक विधिहरु प्रयोग हुँदै आएकोअवस्थामा विपद्पश्चातको लेखाजोखाको प्रक्रियालाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न विपद्लेखाजोखा मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणद्वारा प्रतिकार्य तथा शीघ्र पुनर्लाभ आवश्यकताको लेखाजोखा गरी प्रभावकारी मानवीय सहायता प्रदान गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2588
Appears in Collections:Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disaster assessment guideline.JPG26.77 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons