Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2587
Title: विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शब्दावली
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शब्दावली
Other Titles: Terminology on Disaster Risk Reduction
Terminology on Disaster Risk Reduction, Bipat Jokhim Nyunikaran Sambandhi Sabdawali
Keywords: DRR terminology
disaster
risk
disaster risk reduction
विपद्
विपद् जोखिम न्युनिकरण
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शब्दावली
Issue Date: Aug-2015
Publisher: Ministry of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Abstract: विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रचलित समसामयिक अवधारणा र नवीन अभ्यासहरूमा प्रयुक्त हुने शब्दहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छ । यस क्रममा सामान्य शब्दकोशमा नभेटिने र त्यति व्यापक प्रयोगमा नआइसकेका तर विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन पुगेका नवीन अवधारणाहरूलाई “*” चिन्हले जनाउँदै विशेष उल्लेखका साथ समावेश गरिएको छ । यस शब्दावलीको नेपाली संस्करणको प्रमुख उद्देश्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी रुपमा प्रयुक्त हुने शब्दावली तथा अवधारणालाई स्पष्ट व्याख्यान् एवं सहयोगी दृष्टान्त मार्फत् नेपाली पाठकहरूको पहुँच र सहज बुझाइको दायरामा पुर्याउनु रहेको छ । साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने अन्तरदेशीय र अन्तराष्ट्रियस्तरका वार्ता एवं ज्ञानको आदानप्रदानमा आम नेपाली समुदायहरू परिचित एवं सहभागी हुन सकून् भन्ने समेत यसको उद्धेश्य हो । विपद न्यूनीकरणका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाइ आधारभूत रूपमा सही ढंगले पहिचान र सम्बोधन गर्ने दिशामा यस प्रकाशनले उल्लेख्य सहयोग पुर्याउने र नेपालीहरूले कुशल विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सक्षमता एवं उत्थानशीलतालाई अनवरत रूपमा बढाउँदै लैजान सकून् भन्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रचलित समसामयिक अवधारणा र नवीन अभ्यासहरूमा प्रयुक्त हुने शब्दहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छ । यस क्रममा सामान्य शब्दकोशमा नभेटिने र त्यति व्यापक प्रयोगमा नआइसकेका तर विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन पुगेका नवीन अवधारणाहरूलाई “*” चिन्हले जनाउँदै विशेष उल्लेखका साथ समावेश गरिएको छ । यस शब्दावलीको नेपाली संस्करणको प्रमुख उद्देश्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी रुपमा प्रयुक्त हुने शब्दावली तथा अवधारणालाई स्पष्ट व्याख्यान् एवं सहयोगी दृष्टान्त मार्फत् नेपाली पाठकहरूको पहुँच र सहज बुझाइको दायरामा पुर्याउनु रहेको छ । साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने अन्तरदेशीय र अन्तराष्ट्रियस्तरका वार्ता एवं ज्ञानको आदानप्रदानमा आम नेपाली समुदायहरू परिचित एवं सहभागी हुन सकून् भन्ने समेत यसको उद्धेश्य हो । विपद न्यूनीकरणका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाइ आधारभूत रूपमा सही ढंगले पहिचान र सम्बोधन गर्ने दिशामा यस प्रकाशनले उल्लेख्य सहयोग पुर्याउने र नेपालीहरूले कुशल विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सक्षमता एवं उत्थानशीलतालाई अनवरत रूपमा बढाउँदै लैजान सकून् भन्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2587
Appears in Collections:Community-based DRR
Natural Environment

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
terminology of disaster risk reduction.JPG36.47 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons