Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2353
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-07-18T08:00:14Z-
dc.date.available2017-07-18T08:00:14Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2353-
dc.description.abstractविपद्का कारणले प्रत्येक वर्षमा हुने व्यापक धनजनको क्षति र विस्थापित लगायत प्रभावितहरुको लागि एउटा सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी कार्य गरेमा मात्र प्रभावितहरुले न्याय तथा राहत पाउन सक्ने अवस्था भएको हुँदा विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण गरि विपद्प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको हो । फलस्वरुप, सम्भावित विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका लागी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न अपरिहार्य भएको हुँदा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङद्वारा विभिन्न स्थानीय तथा अन्र्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुको सहयोगमा यो जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको छ ।en
dc.description.abstractविपद्का कारणले प्रत्येक वर्षमा हुने व्यापक धनजनको क्षति र विस्थापित लगायत प्रभावितहरुको लागि एउटा सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी कार्य गरेमा मात्र प्रभावितहरुले न्याय तथा राहत पाउन सक्ने अवस्था भएको हुँदा विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण गरि विपद्प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको हो । फलस्वरुप, सम्भावित विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका लागी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न अपरिहार्य भएको हुँदा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङद्वारा विभिन्न स्थानीय तथा अन्र्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुको सहयोगमा यो जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको छ ।-
dc.language.isone-
dc.publisherजिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, धादिङ, नेपालen
dc.publisherजिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, धादिङ, नेपाल-
dc.subjectपूर्वतयारीen
dc.subjectप्रतिकार्यen
dc.subjectविपद्en
dc.subjectdisasteren
dc.subjectPreparednessen
dc.subjectResponseen
dc.subjectRecoveryen
dc.titleजिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७३en
dc.titleजिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७३-
dc.title.alternativeJilla bipat purwatayari tatha pratikarya yojana, 2073, District Disaster Preparedness and Response Plan, 2073-
dc.typePolicy Paper-
dc.subject.keywordपूर्वतयारी-
dc.subject.keywordप्रतिकार्य-
dc.subject.keywordविपद्-
dc.subject.keyworddisaster-
dc.subject.keywordPreparedness-
dc.subject.keywordResponse-
dc.subject.keywordRecovery-
dc.document.modelNatural Capital-
dc.document.modelHuman Capital-
dc.document.modelSocial Capital-
dc.document.modelPhysical Capital-
dc.document.modelFinancial Capital-
dc.regionASIAen
dc.countryNepalen
dc.appearnepalien
dc.external.urlhttp://drrportal.gov.np/uploads/document/940.pdfen
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disastere preparedness plan dhading.JPG38.75 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons