Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2353
Title: जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७३
जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७३
Other Titles: Jilla bipat purwatayari tatha pratikarya yojana, 2073, District Disaster Preparedness and Response Plan, 2073
Keywords: पूर्वतयारी
प्रतिकार्य
विपद्
disaster
Preparedness
Response
Recovery
Issue Date: 2016
Publisher: जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, धादिङ, नेपाल
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, धादिङ, नेपाल
Abstract: विपद्का कारणले प्रत्येक वर्षमा हुने व्यापक धनजनको क्षति र विस्थापित लगायत प्रभावितहरुको लागि एउटा सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी कार्य गरेमा मात्र प्रभावितहरुले न्याय तथा राहत पाउन सक्ने अवस्था भएको हुँदा विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण गरि विपद्प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको हो । फलस्वरुप, सम्भावित विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका लागी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न अपरिहार्य भएको हुँदा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङद्वारा विभिन्न स्थानीय तथा अन्र्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुको सहयोगमा यो जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको छ ।
विपद्का कारणले प्रत्येक वर्षमा हुने व्यापक धनजनको क्षति र विस्थापित लगायत प्रभावितहरुको लागि एउटा सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी कार्य गरेमा मात्र प्रभावितहरुले न्याय तथा राहत पाउन सक्ने अवस्था भएको हुँदा विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण गरि विपद्प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको हो । फलस्वरुप, सम्भावित विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका लागी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न अपरिहार्य भएको हुँदा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङद्वारा विभिन्न स्थानीय तथा अन्र्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुको सहयोगमा यो जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2353
Appears in Collections:Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disastere preparedness plan dhading.JPG38.75 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons