Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2299
Title: फ्ल्यागसिप ४ हातेपुस्तिका
फ्ल्यागसिप ४ हातेपुस्तिका
Other Titles: flagshi- 4 hatepustika, Flagship-4 handbook
Keywords: समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन
सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण
सङ्कटासन्नता
क्षमता
पूर्वतयारी
प्रतिकार्य
नेपाल जोखिम न्यूनीकरण मञ्च
जलवायु परिवर्तन
Issue Date: 2013
Publisher: फ्ल्यागसिप ४ः समुदायमा आधारित एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण÷व्यवस्थापन
फ्ल्यागसिप ४ः समुदायमा आधारित एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण÷व्यवस्थापन
Abstract: नेपालमा विपद् उत्थानशील समुदायका ९ न्यूनतम विशेषताहरूको सुरुआत भएपछि सरकारी निकाय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र समुदायका सदस्यहरूले ती विशेषताहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा धेरै जिज्ञासाहरू व्यक्त गरे । ती जिज्ञासाहरूको फलस्वरूप यो हातेपुस्तिका तयार पारियो र यस पुस्तिकामा प्रत्येक विशेषताका बारेमा थप जानकारीहरू र कार्यक्रमहरूमा ती विशेषताहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा उदाहरणहरू समावेश गरिएका छन् ।
नेपालमा विपद् उत्थानशील समुदायका ९ न्यूनतम विशेषताहरूको सुरुआत भएपछि सरकारी निकाय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र समुदायका सदस्यहरूले ती विशेषताहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा धेरै जिज्ञासाहरू व्यक्त गरे । ती जिज्ञासाहरूको फलस्वरूप यो हातेपुस्तिका तयार पारियो र यस पुस्तिकामा प्रत्येक विशेषताका बारेमा थप जानकारीहरू र कार्यक्रमहरूमा ती विशेषताहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा उदाहरणहरू समावेश गरिएका छन् ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2299
Appears in Collections:Community-based DRR
Natural Environment

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
flagship 4 handbook.JPG81.41 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons