Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2294
Title: बर्दिया जिल्लाको विपद् पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६८ छैठौ अध्यावधिक २०७३
बर्दिया जिल्लाको विपद् पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६८ छैठौ अध्यावधिक २०७३
Other Titles: Bardiya Jilla ko Bipat Purwa Tayari Tatha Pratikarya Yojana 2068 chaitau adhyabadhik 2073, Bardiya District Disaster Preparedness and Response Plan 2068 6th Amendment 2073
Keywords: प्रकोप
जोखिम
आपत्कालीन व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापन
समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन
विपद् जोखिम न्यूनिकरण योजना
Issue Date: 2016
Publisher: जिल्ला दैबिप्रकोप उद्धार समिति वर्दिया
जिल्ला दैबिप्रकोप उद्धार समिति वर्दिया
Abstract: बर्दिया जिल्ला विपत् जोखिमका हिसाबले उच्च जोखिम रहेको जिल्ला मध्येको एक हो । २०७१ सालको बाढीजन्य विपद्को त्रासदीले अझैपनि आम मानिसलाई पछ्याउन छोडेको छैन । र भूक्षयका कारण लगातार नदीको सतह भरिनुले बर्षेनी बाढीको सम्भावनालाई अँझ बढाइरहेको छ । त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने र विपद् आइपरे त्यसको प्रतिकार्यको कामलाई योजनाबद्ध गर्न सकियो भने क्षतीमा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसै अभिप्रायका लागि जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समिति बर्दियाको अगुवाइमा विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७२ लाई अद्यावधिक गर्दै विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३ तयार भएको छ ।
बर्दिया जिल्ला विपत् जोखिमका हिसाबले उच्च जोखिम रहेको जिल्ला मध्येको एक हो । २०७१ सालको बाढीजन्य विपद्को त्रासदीले अझैपनि आम मानिसलाई पछ्याउन छोडेको छैन । र भूक्षयका कारण लगातार नदीको सतह भरिनुले बर्षेनी बाढीको सम्भावनालाई अँझ बढाइरहेको छ । त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने र विपद् आइपरे त्यसको प्रतिकार्यको कामलाई योजनाबद्ध गर्न सकियो भने क्षतीमा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसै अभिप्रायका लागि जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समिति बर्दियाको अगुवाइमा विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७२ लाई अद्यावधिक गर्दै विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३ तयार भएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2294
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disaster preparedness plan, bardiya.JPG40.81 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons