Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2292
Title: नुवाकोट विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना
नुवाकोट विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना
Other Titles: Nuwakot Bipat Purwatayari tatha Pratikarya Yojana , Nuwakot Disaster Preparedness and Response Plan
Keywords: आपत्कालीन व्यवस्थापन
विपद् जोखिम व्यवस्थापन
जोखिम
विपद्
क्षमता
Issue Date: 2016
Publisher: Ministry of Federal Affairs and Local Development
Ministry of Federal Affairs and Local Development
Abstract: नुवाकोट जिल्लाका अधिकांस क्षेत्रहरु भुकम्पबाट प्रभावित भएको छ र पहिरोको जोखिम रहेको छ। बर्षायाममा यहाँका समुदायहरुले पहिरोबाट जनधन क्षतिको सामना गरिरहेका छन । पहिरोको कारण करिव २५० परिवारहरु प्रत्येक वर्ष प्रभावित हुने गर्दछन् । बिगत पांच बर्षको तथ्याकंलाई हेर्दा नुवाकोट जिल्लाका प्रत्येक गा.वि.स तथा नगरपालिका समेत पहिरोको जोखिमबाट मुक्त नरहेको पाउछ। गत बर्ष २०७२ मा आएको बिनाशकारी भुकम्प ले जिल्लाभरि गरेको मानवीय क्षती, २०६८, २०६९ श्रावण, भाद्र महिनामा गएको बाढी पहिरोका कारण नर्जामण्डप, वागेश्वरी र थान्सिङ गाविसमा मानवीय क्षती तथा अन्य धेरै गाविसहरु प्रभावित भयो, त्यसैगरी २०७१ र ०७२ मा आऐका बाढी पहिरोका कारण उर्लेनी, लच्याङ र गेर्खु गाविसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । त्यसैगरी कमजोर सरसफाईको अवस्था तथा शुद्ध खानेपानी र शौचालयको उचित प्रयोगको अभावमा नुवाकोट जिल्ला मा प्रत्येक बर्ष झाडापखाला लगायत महामारीको समेत सामना गर्नु पर्दछ । यसै अनुभवको आधारमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति मार्फत मानवजन्य तथा प्राकृतिक विपद न्यूनीकरणमा जनतालाई सुसूचित गराई जिल्ला तथा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले यो “विपद पूर्व विपद पूर्व विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयारी तथा प्रतिकार्य योजना” नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नुवाकोट जिल्ला शाखा,GIZ/RPN, Nuwakot जिल्ला विकास समिति, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP), UN Women (Saathi) को आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । लामो बहसबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटी पुस्तकाकारको रुपमा GIZ/RPN, Nuwakot ले प्रकासनको लागी आर्थिक सहयोग गरेको हो । यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि विपद न्यूनिकरणमा सहयोग हुने, विपदबाट प्रभावित परिवारहरुको छिटो, सरल तरिकाबाट व्यबस्थापन गर्न सकिने र सम्भावित विपद्कोप्रभावहरु न्युन हुने बिश्वास गरिएको छ ।
नुवाकोट जिल्लाका अधिकांस क्षेत्रहरु भुकम्पबाट प्रभावित भएको छ र पहिरोको जोखिम रहेको छ। बर्षायाममा यहाँका समुदायहरुले पहिरोबाट जनधन क्षतिको सामना गरिरहेका छन । पहिरोको कारण करिव २५० परिवारहरु प्रत्येक वर्ष प्रभावित हुने गर्दछन् । बिगत पांच बर्षको तथ्याकंलाई हेर्दा नुवाकोट जिल्लाका प्रत्येक गा.वि.स तथा नगरपालिका समेत पहिरोको जोखिमबाट मुक्त नरहेको पाउछ। गत बर्ष २०७२ मा आएको बिनाशकारी भुकम्प ले जिल्लाभरि गरेको मानवीय क्षती, २०६८, २०६९ श्रावण, भाद्र महिनामा गएको बाढी पहिरोका कारण नर्जामण्डप, वागेश्वरी र थान्सिङ गाविसमा मानवीय क्षती तथा अन्य धेरै गाविसहरु प्रभावित भयो, त्यसैगरी २०७१ र ०७२ मा आऐका बाढी पहिरोका कारण उर्लेनी, लच्याङ र गेर्खु गाविसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । त्यसैगरी कमजोर सरसफाईको अवस्था तथा शुद्ध खानेपानी र शौचालयको उचित प्रयोगको अभावमा नुवाकोट जिल्ला मा प्रत्येक बर्ष झाडापखाला लगायत महामारीको समेत सामना गर्नु पर्दछ । यसै अनुभवको आधारमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति मार्फत मानवजन्य तथा प्राकृतिक विपद न्यूनीकरणमा जनतालाई सुसूचित गराई जिल्ला तथा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले यो “विपद पूर्व विपद पूर्व विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयारी तथा प्रतिकार्य योजना” नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नुवाकोट जिल्ला शाखा,GIZ/RPN, Nuwakot जिल्ला विकास समिति, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP), UN Women (Saathi) को आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । लामो बहसबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटी पुस्तकाकारको रुपमा GIZ/RPN, Nuwakot ले प्रकासनको लागी आर्थिक सहयोग गरेको हो । यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि विपद न्यूनिकरणमा सहयोग हुने, विपदबाट प्रभावित परिवारहरुको छिटो, सरल तरिकाबाट व्यबस्थापन गर्न सकिने र सम्भावित विपद्कोप्रभावहरु न्युन हुने बिश्वास गरिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2292
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuwakot disaster preparedness plan.JPG48.43 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons