Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2122
Title: Building Disaster Resilient Communities in Koshi Basin, Nepal (विपद् उत्थानशिल समुदायको निर्माण,कोशी बेसिन, नेपाल)
Building Disaster Resilient Communities in Koshi Basin, Nepal (विपद् उत्थानशिल समुदायको निर्माण,कोशी बेसिन, नेपाल)
Other Titles: Bipat Uthansil Samudaya ko Nirman, Koshi Basin, Nepal , Building Disaster Resilient Communities in Koshi Basin, Nepal
Keywords: flood
flood resilience
Early warning
Disaster
Hazard
risk
Livelihood improvement
Issue Date:  2
Abstract: यस भिडियोले नेपाल रेडक्रस सोसाईटी र रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समाजद्वारा कोशी वेसिन क्षेत्रमा संचालन भएको कार्यक्रमहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।समुदायमा अाधारित वाढी उत्थानशिल कार्यक्रम नेपालको ५ जिल्लाका २५ समुदायको २८००० सदस्यहरुलाई लक्षित गरी संचालन गरिएको थियो ।सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म संचालन गरिएको यस कार्यक्रम फ्लागसिप ४ को उत्थानशिलताका ९ अाधारभुत विशेषताहरुमा अाधारितरहि संचालन गरिएको थियो ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2122
Appears in Collections:Community-based DRR
Governance
Natural Environment

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.