Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/1295
Title: A healthy community (एक स्वस्थ समुदाय)
एक स्वस्थ समुदाय
Other Titles: Ek Swastha Samudaya, A healthy community
Authors: Practical Action
Issue Date: 2013
Abstract: यस भिडियोले चितवन जिल्लाको एक समुदाय बाग बजारमा आएको परिवर्तनलाई देखाएको छ। पछिल्लो चार वर्षमा, हरेक घरले शौचालयको निर्माण गरी प्रयोग गरेको छ। यसको साथै समुदायले अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु जस्तै सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइको अभ्यास, उचित फोहोर व्यवस्थापन, र राम्रो भान्सा व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। फलस्वरूप, यो समुदायको नेपाल पहिलो स्वस्थ समुदाय रूपमा घोषणा गरिएको छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/44111/1295
Appears in Collections:Natural Environment

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.